+48 603 707 186

SM-TECH Dystrybutor farb antykorozyjnych

SIGMAZINC 158

SIGMAZINC 158

Opis produktu

SIGMAZINC 158

 • Dwuskładnikowy grunt (etylo-) krzemianowo-cynkowy, utwardzany wilgocią
 • Posiada certyfikat na spełnienie warunków ASTM A-490 klasy B na współczynnik poślizgu
 • Jest zgodny z wymogami składu farby SSPC Paint 20, poziom 2
 • Grunt antykorozyjny do zabezpieczania stali konstrukcyjnych 
 • Odpowiedni jako grunt w wielu różnych systemach powłokowych opartych na nie zmydlających się spoiwach
 • Oddziaływanie galwaniczne  eliminuje korozję podpowłokową
 • Wytrzymuje temperatury podłoża w zakresie od -90°C (-130°F) do 400°C (750°F) w normalnych warunkach atmosferycznych
 • Pokryty odpowiednią farbą nawierzchniową zapewnia doskonałą ochronę przed korozją dla podłoży stalowych do 540°C (1000°F)
 • Dobrze utwardzalna w niskich temperaturach 
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Nie może być narażona na działanie cieczy alkaicznych (więcej niż 9 pH) lub kwaśnych (pH poniżej 5,5)
 • Kolor Szary, zielonkawo-szary
 • Mat