+48 603 707 186

SM-TECH Dystrybutor farb antykorozyjnych

STEELGUARD 801

STEELGUARD 801

Opis produktu

STEELGUARD 801

  • Jednoskładnikowa, cienko powłokowa, rozpuszczalnikowa, pęczniejąca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych
  • Zapewnia ochronę przed pożarem celulozowym do 120 minut
  • Szybkoschnąca, umożliwia krótkie okresy czasu do transportu
  • Aplikacja w wytwórni i na budowie
  • Do 1000um GPS w jednej warstwie
  • Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana
  • Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym (1222) i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie 
  • Testowana i oceniana wg EN 13381-8, BS 476-20/21 oraz Faktory Mutual Class numer 4970; produkt oznaczony znakiem CE, ETA 14/0115
  • Oceniony wg ETAG 018-2 dla wszystkich klas trwałości
  • Kolor Biały Mat