+48 603 707 186

SM-TECH Dystrybutor farb antykorozyjnych

STEELGUARD 651

STEELGUARD 651

Opis produktu

STEELGUARD 651

  • Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa , wodorozcieńczalna, pęczniejąca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych
  • Do 120 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego 
  • Aplikacja na budowie
  • Osiągana grubość suchej powłoki do 700 um (28,0 mils) w jednej warstwie
  • Odpowiedni dla środowiska C1, C2 i C3 (ekspozycja wewnątrz) wg ISO 12944; dla środowiska suchego wewnątrz pomieszczeń (C1), farba nawierzchniowa nie jest wymagana
  • Testowana i oceniana wg standardów EN13381-8, BS476-20/21 i GB14907
  • Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 15/0524
  • Oceniony wg ETAG 018-2 dla klasy trwałości Z1,Z2 i Y
  • Kolor Biały Mat